Speel je Wijs

Opleidingen, workshops en lezingen Speel je wijs en Speel je mee in Li La Land? verzorgd door Irma Smegen, bedenker en auteur van de gelijknamige boeken.

Aan den lijve ervaren? Bekijk het scholingsaanbod. Wie zelf workshops wil geven of verdieping zoekt, kan meedoen met de train de trainersopleiding Speel je wijs of Speel je mee in Li La Land.

Speel je wijs woordenschat & Speel je wijs

Theater, drama en spel voor taalontwikkeling op de basisschool

Dramamethode voor de basisschool en vakliteratuur voor de pabo. Speel je wijs is ontwikkeld voor iedereen die kinderen actief en op een creatieve manier wil ondersteunen en stimuleren in hun taal- en spelontwikkeling. Samen met Speel je wijs woordenschat vormt dit een doorlopende leerlijn drama/woordenschat voor de hele basisschool.

Speel je Wijs geeft lesideeën, verdieping en inspiratie; voor zowel beginnende leerkrachten als ervaren drama- en taaldocenten. Speel je wijs woordenschat met 200 praatplaten is nu ook beschikbaar als SJWonline. Ter aanvulling en ondersteuning is het Fantaseer- en Acteerspel verkrijgbaar.

Voor groep 1-4
Voor groep 5-8
Fantaseer- en acteerspel
Fantaseer- en acteerspel
Speel je mee in Li La Land?
Speel je mee in Li La Land?

Speel je mee in Li La Land? biedt 50 verrassende activiteiten voor kinderen van drie tot en met acht jaar en is ontwikkeld voor iedereen die met jonge kinderen werkt. Irma Smegen schreef het in samenwerking met Marleen Vente. Via poppenspel belanden Kinderen in een fantasievol avontuur waarna ze zelf iets gaan ontwerpen of op onderzoek uitgaan. Kinderen verkennen zo hun mogelijkheden en breiden deze spelenderwijs uit. Speel je mee in Li La Land? biedt creatieve uitdagingen op het gebied van wetenschap & technologie - rekenen & taal - natuur & milieu - kunst & cultuur en verbindt op een vanzelfsprekende manier alle leer- en ontwikkelgebieden met elkaar; wij denken in Li La Land graag búiten de (school)vakjes.

Neem een kijkje bij de recensies om te lezen wat anderen ervan vinden.