Irma Smegen

Irma Smegen (1970) is auteur en trainer van

Speel je wijs woordenschat

Speel je wijs  Theater, drama en spel voor taalontwikkeling op de basisschool 

Speel je mee in Li La Land? Onderzoeken en ontwerpen met jonge kinderen en

Spelen in Stilte: Mindfulness in de klas

Daarnaast ontwikkelde ze het Fantaseer- en Acteerspel.

Als freelancer geeft Irma vanuit haar bedrijf Speel je wijs zowel nationaal als internationaal trainingen en lezingen tijdens studiedagen en conferenties. Daarnaast verzorgt ze diverse opleidingen en scholingen voor professionals die met kinderen werken.

Voordat haar boeken gepubliceerd werden, werkte Irma als leerkracht basisonderwijs, leidster kinderopvang en als dramadocent en regisseuse. In de zomers werkte ze met kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in Amerika en Roemenië. Sinds 2001 werkt Irma bij Stenden, waar ze op dit moment docent Arts & culture is bij de Internationale Pabo ITEps.

Internationaal is Irma betrokken bij diverse kunsteducatieve programma’s en vertegenwoordigt ze samen met regisseur Henk de Reus Nederland in de Global Science Opera. Dit is een voorstelling waarbij science het uitgangspunt is en veel landen samenwerken aan een gezamenlijke life uitvoering met behulp van digitale media. (Op 2.55 ziet u in het filmpje de Nederlandse bijdrage van Mytylschool de Springplank in Emmen.)

Hier ziet u een korte reportage van Speel je wijs woordenschat en in de volgende opname krijgt u een kijkje in de keuken van Speel je mee in Li La Land?

Sinds maart van dit jaar, heeft Irma het initiatief genomen om de stichting HeART 4 Education op te richten, om kunstonderwijskansen te creëren voor kinderen met minder mogelijkheden.

Wilt u contact opnemen met Irma? Dat kan via speeljewijs@live.nl. Meer informatie is te vinden op haar Linked-in pagina en haar Engelstalige website.