De boeken Speel je wijs woordenschat en Speel je wijs vormen het uitgangspunt voor deze opleiding. Meer informatie over Speel je wijs woordenschat (groep 1 t/m 4) is hier te lezen. Meer informatie over Speel je wijs (groep 5 t/m 8) vindt u hier.

Inhoud

Deze opleiding geeft een uitgebreid en zo volledig mogelijk inzicht in Speel je Wijs woordenschat en Speel je wijs. Elke deelnemer ontvangt een map met achtergrondinformatie en de vier uitgewerkte workshops. Wie zelf workshops wil gaan geven ontvangt daarnaast een USBstick met te gebruiken kopieermateriaal zoals een ‘bewijs van deelname’ om te printen voor cursisten en achtergrondinformatie over woordenschatdidactiek, cultuureducatie en meer. In de opleiding doen we een deel van de workshops samen om ze zelf te ervaren. Telkens wordt toegelicht wat de achterliggende visie is, hoe je dit kunt toepassen met kinderen en kunt overdragen op collega’s.

Trainer

De train de trainersopleiding ‘Speel je wijs’ wordt verzorgd door Irma Smegen, bedenker, auteur en trainer van Speel je Wijs woordenschat, Speel je wijs, het Fantaseer en Acteerspel en Speel je mee in Li La Land?

Opbrengsten

Deelnemers die de opleiding hebben gevolgd ontvangen een bewijs van deelname en kunnen Speel je wijs woordenschat en Speel je wijs breed inzetten in de eigen praktijk.

Wie meedoet om trainer te worden, ontvangt een Speel je wijs trainerscertificaat. Dit stelt hen in staat om Speel je wijs workshops te verzorgen voor collega’s op de eigen school, het KDV of elders; leerkrachten, leiding VVE, intern begeleiders, logopedisten en onderwijsassistentes te coachen bij het werken met Speel je wijs en mede zorg dragen voor het implementeren van Speel je Wijs, drama en goed woordenschatonderwijs in het curriculum. De opleiding is gevalideerd door Register Leraar met 24 RU.

Organisatie en planning

De eerstvolgende opleiding zal zijn op vrijdag 26 mei en vindt plaats in het altijd mooie Orvelte. De opleiding duurt de hele dag. Een interne opleiding op eigen locatie is mogelijk vanaf 10 deelnemers.

Uitgebreide Speel je wijs opleidingsinformatie ontvangen? Neem dan contact op.

Train de trainer