Lezingen

Lezingen van Irma Smegen brengen een zaal in beweging en bestaan altijd voor een deel uit actieve werkvormen. Haar lezingen zijn geschikt voor grote groepen en kunnen aangepast worden aan de wensen van de aanvrager. Voorbeelden van thema’s:

  • mindfulness met kinderen
  • creativiteitsontwikkeling
  • de noodzaak en mogelijkheden van spel
  • taalontwikkeling en woordenschatonderwijs
  • poppenspel
  • kunst en cultuuronderwijs
  • wetenschap en technologie met STEAM 
  • Onderzoekend en Ontwerpend Leren
  • rijke leeromgeving

In de lezing worden voorbeelden gegeven en werkvormen gebruikt uit de boeken: 

Spelen in StilteSpeel je Wijs woordenschat, 

Speel je Wijs en Speel je mee in Li La Land?

 

Voor wie en door wie

De lezingen zijn geschikt voor leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, directie, remedial teachers, intern begeleiders, logopedisten, pedagogisch medewerkers KDV/BSO’s, peuterleid(st)ers, ouders, therapeuten, kindercoaches, taal-, drama en techniekdocenten en ieder ander die met kinderen werkt. Meer informatie over Irma Smegen is te vinden op deze pagina, haar Engelstalige website en linked-in.

Waar en wanneer

De lezingen zijn op iedere locatie mogelijk en kunnen in overleg op elk moment van het jaar worden ingeroosterd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met Irma Smegen, (0593)322394, speeljewijs@live.nl

Het was inspirerend, leuk en ontspannend. Ik heb geleerd hoe je op speelse en doordachte wijze effectief aan mondelinge taalontwikkeling en sociale vaardigheden kunt werken.

Willy de Klijn
Toetsdeskundige / Cito Arnhem

Je krijgt veel praktische, direct toepasbare handreikingen. Het is een kleine stap van taal naar drama.

Manon Abbink
Leerkracht / Sittard

Li La Land? Meteen morgen doen!

Sytske Kan
Leerkracht / Heerenveen